Tổng quan về git và github

2023-10-05 11:39:27

Git là gì ?:

Git là tên gọi của một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) phổ biến nhất hiện nay.

Giúp máy tính có thể lưu trữ nhiều phiên bản khác nhau của một mã nguồn được nhân bản (clone) từ một kho chứa mã nguồn (repository)

Mỗi thay đổi mã nguồn trên máy tính có thể được commit rồi đưa lên kho chứa mã nguồn (repository) của máy chủ

Máy tính khác cũng có thể clone lại mã nguồn từ kho chứa hoặc clone lại một tập hợp các thay đổi mới nhất trên máy tính kia

Trong Git, thư mục làm việc trên máy tính gọi là Working Tree

Github chính là một dịch vụ máy chủ repository công cộng, mỗi người có thể tạo tài khoản trên đó để tạo ra các kho chứa của riêng mình để có thể làm việc

Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán(Distributed Version Control System – DVCS)

Trong Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (chẳng hạn như Git, Mercurial, Bazaar hoặc Darcs), người dùng có một bản sao cục bộ của kho lưu trữ. Vì vậy, các khách hàng không chỉ kiểm tra ảnh chụp nhanh mới nhất của các file mà thậm chí họ có thể phản chiếu đầy đủ kho lưu trữ. Kho lưu trữ cục bộ chứa tất cả các file và siêu dữ liệu có trong kho lưu trữ chính.

DVCS cho phép phân nhánh và hợp nhất quản lý tự động. Nó tăng tốc hầu hết các hoạt động ngoại trừ đẩy và kéo. DVCS nâng cao khả năng làm việc ngoại tuyến và không dựa vào một vị trí duy nhất để sao lưu. Nếu bất kỳ máy chủ nào dừng và các hệ thống khác đang cộng tác thông qua nó, thì bất kỳ kho lưu trữ máy khách nào cũng có thể được máy chủ đó khôi phục. Mỗi lần thanh toán là một bản sao lưu đầy đủ của tất cả dữ liệu.

Các hệ thống này không nhất thiết phải phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm để lưu trữ tất cả các phiên bản của file dự án.

Tại sao nên sử dụng Git

 Git khi lưu trữ mã nguồn miến phí.
 Git dễ sử dụng, an toàn và nhanh chóng.
 Dễ dảng quản lý, chia sẻ mã nguồn theo các phiên bản
 Xem lại lịch sử cập nhật các phiên bản đễ dàng
 Giúp quy trình làm việc code theo nhóm đơn giản hơn bằng việc kết hợp các phân
nhánh (branch).
 Có thể làm việc ở bất cứ đâu vì chỉ cần clone mã nguồn từ kho chứa
 Dễ dàng trong việc deployment sản phẩm
 Trên github còn cung cấp các chức năng issues cho phép comment, trao đổi, đóng góp...

Các trạng thái làm việc của git

Với Git, các file của bạn có thể nằm ở một trong ba trạng thái: committed, modified, staged

committed có nghĩa là dữ liệu đã lưu trữ an toàn trong db (local)

modified có nghĩa là dữ liệu (file) có thay đổi nhưng chưa lưu trong db (local)

staged có nghĩa đánh dấu các file sửa đổi modified chuẩn bị được commit tiếp theo

Git tổ chức một dự án ra ba khu vực:

1. Workspace: tức là file tạo ra chưa add vào git change, sau lệnh git add thì mới add vào staging

2. Staging là các thay đổi được chuẩn bị để commit

3. Trạng thái đã commit vào local repository

Các cài đặt và thiết lập cơ bản git

Hướng dẫn này cài đặt git trên windows:

Tải file .exe tại link https://git-scm.com/download/win

Chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành windows của bạn. Thường là bản 64bitSau khi tải về tiến hành cài đặt, tại các màn hình cài đặt cứ để mặc định và nhấn next cho tới khi kết thúc

Để kiểm tra git đã cài đặt thành công, mở command line của windows lên và gõ lệnh git –v

Tiến hành đăng ký tài khoản git tại link https://github.com/ và đăng nhập vào
Vẫn tại màn hình CMD trên tiến hành cấu hình tài khoản để sử dụng trong quá trình gõ lệnh
git config --global user.name “Họ tên của bạn"
git config --global user.email “địa chỉ email đã đăng ký tài khoản git ở bước trên"