Giới thiệu và cài đặt Laravel 10x

2023-08-25 17:01:16

Giới thiệu về Laravel Framework​ và cài đặt version 10

Giới thiệu về Laravel Framework

Laravel là một php framework mã nguồn mở, miễn phí, phổ biến nhất cho các ứng dụng web PHP.

Phiên bản đầu tiên (Laravel 1), được phát hành vào tháng 6/2011.

Laravel đã được chú ý đến bởi nhiều đặc điểm như Eloquent ORM, localization, models và relationships, routing, caching, sessions, views ..

Laravel đã có nhiều đợt "big update" với nhiều các thay đổi, phiên bản hiện tại chính thức hiện tại là 10.x, được phát hành trong năm 2023

Trong các điểm nổi bật của laravel có thể kể đến những cái đơn giản mà ai cũng thích như sử dụng composer làm bộ công cụ quản lý, blade template engine, Eloquent ORM.

Tính năng nổi bật của Laravel​

 • MVC: là mô hình phổ biến cho các framework ứng dụng web​

 • Composer: Từ laravel phiên bản 4.x, được sử dụng như một công cụ quản lý với tính năng như thêm các gói cài đặt​

 • Routes

 • Restful Controller: cung cấp các tùy chọn để tách các logic phía sau các request HTTP POST, GET

 • Migrations: cung cấp một hệ thống kiểm soát các phiên sở dữ liệu

 • Unit Testing: Giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi trong khuôn khổ nhất định.

 • Pagination: Tính năng tự động phân trang được tích hợp vào Laravel

 • ...

Cài đặt của Laravel:

Laravel bản mới nhất là 10.x có một số yêu cầu sau:

 • PHP >= 8.1

 • BCMath PHP Extension​

 • Ctype PHP Extension​

 • Fileinfo PHP extension​

 • JSON PHP Extension

 • Mbstring PHP Extension​

 • OpenSSL PHP Extension​

 • PDO PHP Extension​

 • Tokenizer PHP Extension​

 • XML PHP Extension

Cài đặt laravel thông qua composer:

Bước 1: Cài đặt composer: tải tại link: dowload composer

Bước 2: Tiến hành cài đặt composer

Click vào file vừa tải về, sau đo tiến hành theo các bước sau :

Bước 3: Kiểm tra ccmposer sau khi cài đặt :

mở cmd comandline của windows lên gõ composer

Cài đặt laravel :

Tạo 1 thư mục chứa dự án sau đó bật cmd và gõ câu lệnh sau để tạo dự án laravel

composer create-project laravel/laravel example-app

Chạy dự án laravel

gõ lệnh cd đến tên dự án, hoặc mở cmd tại thư mục dự án

php artisan serve

Tại Mở trình duyệt và truy cập với url: http://127.0.0.1:8000

🔶🔶🔶Chú ý bạn có thể giặp lỗi này trong lúc cài đặt laravel 10 với xampp phải không 😊😊😊😊

Sau đây mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi Failed to download laravel/laravel from dist: The zip extension and unzip/7z commands are both missing, skipping. The php.ini used by your command-line PHP is: C:\xampp\php\php.ini Now trying to download from source

Bước 1: Mở file php.ini

Mở với 1 IDE nào bạn có và chỉnh như sau: ví dụ notepad, sublimetext,vscode ..

tìm đến dòng ;extension=zip và bỏ ;

Sau đó chạy lại câu lệnh tạo dự án là ok nhé ::: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤